RichDoc Framework

[picture]
[end of picture]

Michal Ševčenko <sevcenko@vc.cvut.cz> , 10. ledna 2007

Obsah

část I

Uživatelský návod

 

kapitola 1

Úvod

 

kapitola 2

Základy editace

 

kapitola 3

Editor rovnic

 

kapitola 4

Kreslení obrázků

 

kapitola 5

Managing Visual Styles

 

kapitola 6

Rejstřík, glosář a literatura

 

kapitola 7

Version Management and Localization

 

kapitola 8

Vytváření online kurzů

 

kapitola 9

Language Support

 

kapitola 10

Finding and Replacing Text

 

kapitola 11

Importování a exportování dokumentů

 

kapitola 12

Printing

 

kapitola 13

The ScratchPad Application

 

kapitola 14

Troubleshooting

 

kapitola 15

Acknowledgments

část II

Expert's Guide

 

kapitola 16

Introduction to the Data Model

 

kapitola 17

The RichDoc Print Format

 

kapitola 18

Contributing to the RichDoc Framework

 

kapitola 19

Styles

   

Index

   

Bibliography

Obsah

část I

Uživatelský návod

 

kapitola 1

Úvod

 

1.1

Základní filozofie RichDoc Frameworku

 

1.2

Co RichDoc Framework není

 

1.3

Requirements and Installation

 

1.4

Programy RichDoc Frameworku

 

1.5

Začínáme

 

1.6

Správa struktury dokumentu

 

kapitola 2

Základy editace

 

2.1

Sekce dokumentů

 

2.2

Přesouvání a kopírování objektů

 

2.3

Formátování odstavce

 

2.4

Křížové odkazy

 

2.5

Setting Properties of Objects

 

2.6

Seznamy

 

2.7

Tabulky

 

kapitola 3

Editor rovnic

 

3.1

Matematický text

 

3.2

Operátory a symboly

 

3.3

Struktury

 

3.4

Závorky

 

3.5

Pole

 

3.6

Mezery

 

3.7

Zobrazené rovnice

 

3.8

Úprava rovnic

 

kapitola 4

Kreslení obrázků

 

4.1

Nový obrázek

 

4.2

Přidáváme grafické objekty

 

4.3

Editace obrázků

 

4.4

Setting Visual Properties

 

4.5

Měření textu

 

4.6

Transformace

 

4.7

Animace

 

kapitola 5

Managing Visual Styles

 

kapitola 6

Rejstřík, glosář a literatura

 

6.1

Příprava rejstříku a glosáře

 

6.2

Příprava seznamu bibliografických citací

 

kapitola 7

Version Management and Localization

 

7.1

Version Management

 

7.2

Managing of Localized Documents

 

kapitola 8

Vytváření online kurzů

 

8.1

O standardu SCORM

 

8.2

Creating SCORM Course Document

 

kapitola 9

Language Support

 

9.1

Setting the Language

 

kapitola 10

Finding and Replacing Text

 

10.1

Finding Text

 

10.2

Replacing Text

 

kapitola 11

Importování a exportování dokumentů

 

11.1

Rozhraní k export/import modulům

 

11.2

Exporting HTML

 

11.3

Exporting LaTeX

 

11.4

Exporting PDF

 

11.5

Exporting SCORM

 

11.6

Importing HTML

 

11.7

Importing LaTeX

 

11.8

Importing DocBook

 

11.9

Deploying Documents

 

kapitola 12

Printing

 

kapitola 13

The ScratchPad Application

 

13.1

Managing the System of Notes

 

kapitola 14

Troubleshooting

 

14.1

Platform-specific problems

 

14.2

File Backup and Recovery

 

kapitola 15

Acknowledgments

část II

Expert's Guide

 

kapitola 16

Introduction to the Data Model

 

kapitola 17

The RichDoc Print Format

 

17.1

The Overall Structure of a Print File

 

17.2

The Page Description Format

 

17.3

Notes on Printing to the RichDoc Print Format

 

kapitola 18

Contributing to the RichDoc Framework

 

18.1

Contributing Localized Resources

 

kapitola 19

Styles

 

19.1

Visual Styles

 

19.2

Document Styles

 

19.3

Bibliography Styles

   

Index

   

Bibliography