Next: kapitola 13  The ScratchPad Application Up: část I  Uživatelský návod Previous: kapitola 11  Importování a exportování dokumentů


Kapitola 12
Printing


Next: kapitola 13  The ScratchPad Application Up: část I  Uživatelský návod Previous: kapitola 11  Importování a exportování dokumentů