Next: Bibliography Up: no title Previous: no title


Index

aktivita (SCORM)

animace

automatické rozvržení (grafický editor)

balíček jazykové podpory

Bézierova křivka

bibliografické odkazy

BibTeX

bitmapa

BookEditor

content object (SCORM)

čára

číslo (matematický text)

číslovaná rovnice

článek (třída dokumentu)

databáze

– bibliografických odkazů

DocBook import

dokument

– jazyk

– třída

export

– HTML

– LaTeX

– PDF

– SCORM

externí hypertextový odkaz

formátování odstavce

generický text (matematický text)

glosář

glosářová definice

hledání textu

HTML

– export

– import

hypertextový odkaz

– externí

import

– DocBook

– HTML

– LaTeX

index (editor rovnic)

inline rovnice

integrál (editor rovnic)

kniha (třída dokumentu)

kniha s částmi (třída dokumentu)

konektor

konstanta (matematický text)

kopírování

kreslící nástroj

křížový odkaz

KSMSA

kvadratická křivka

LaTeX

– export

– import

Learning management system

limity (editor rovnic)

lineární kóta

lokalizace

LVM

manipulační bod (kreslení)

matematický text

matice (matematický text)

měření textu (kreslení)

náhrada textu

neuspořádaný seznam

nový dokument

obdélník (grafický editor)

oblouk

obor (matematický text)

obrázek

obsahový objekt (SCORM)

odkaz

odmocnina (editor rovnic)

odstavec

– formátování

okno

– bibliografická databáze

– editor rejstříku

– výběr cíle křížového odkazu

okraje (pole)

okraje (tabulka)

operátory (editor rovnic)

organizace (SCORM)

otevřený tvar

PDF export

pole (editor rovnic)

položka rejstříku

popisný seznam

Poznámka (třída dokumentu)

profil

projekt KSMSA

proměnná (matematický text)

propojení

– položky indexu

průvodce

– vytvořením nového dokumentu

přesouvání

rastrový obrázek

rejstřík

– položka

RichDoc framework

rovnice

– číslování

– inline

rozměr (matematický text)

řádek (zobrazená rovnice)

řecká písmena

SCORM

SCORM export

ScratchPad

sekce dokumentu

seznam

skriptovaná grafika

spojka

správa lokalizovaných verzí

správa verzí

struktura dokumentu

struktury (editor rovnic)

style

– bibliography

– document

– visual

style sheet

suma (editor rovnic)

symboly (editor rovnic)

Systém pro podporu výuky
LMS

tabulátor (editor rovnic)

tabulka

TO-DO seznam

transformace

tvar

– zakřivený

URL

uspořádaný seznam

uzavřený tvar

uživatelský obdélník

vektor (matematický text)

vyhledání textu

vyplněný tvar

WYSIWYG

zakřivený tvar

zarovnání rovnice

závorky (rovnice)

zlomek (editor rovnic)

zobrazená rovnice

zobrazená struktura (editor rovnic)


Next: Bibliography Up: no title Previous: no title